• Элсэгчдэд

  Lorem ipsum euismod dolor amet consetuer adipiscing elit sed diam nonummy euismod dolore adipiscing elit sed diam nonumm

 • Оюутанд

  Lorem ipsum euismod dolor amet consetuer adipiscing elit sed diam nonummy euismod dolore adipiscing elit sed diam nonumm

 • Цэц академи

  Lorem ipsum euismod dolor amet consetuer adipiscing elit sed diam nonummy euismod dolore adipiscing elit sed diam nonumm

 • Сургалтын орчин

  Lorem ipsum euismod dolor amet consetuer adipiscing elit sed diam nonummy euismod dolore adipiscing elit sed diam nonumm

Хөтөлбөрүүд

"Цэцээ гүн" менежментийн дээд сургуулийг сонгох шалтгаан

 • Сургалтын төлбөргүй оюутан

  Суралцах хугацаандаа тодорхой шаардлагуудыг хангаж, амжилттай сурсан оюутанууд сургалтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөгдөх боломжтой

 • Сургалтын төлбөргүй оюутан

  Суралцах хугацаандаа тодорхой шаардлагуудыг хангаж, амжилттай сурсан оюутанууд сургалтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөгдөх боломжтой

 • Сургалтын төлбөргүй оюутан

  Суралцах хугацаандаа тодорхой шаардлагуудыг хангаж, амжилттай сурсан оюутанууд сургалтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөгдөх боломжтой

 • Сургалтын төлбөргүй оюутан

  Суралцах хугацаандаа тодорхой шаардлагуудыг хангаж, амжилттай сурсан оюутанууд сургалтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөгдөх боломжтой

 • Сургалтын төлбөргүй оюутан

  Суралцах хугацаандаа тодорхой шаардлагуудыг хангаж, амжилттай сурсан оюутанууд сургалтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөгдөх боломжтой

 • Сургалтын төлбөргүй оюутан

  Суралцах хугацаандаа тодорхой шаардлагуудыг хангаж, амжилттай сурсан оюутанууд сургалтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөгдөх боломжтой

Шинэ мэдээ

Фото мэдээ

Хамтран ажиллагч байгууллага