Цэцээ Гүн Менежментийн Дээд Сургууль болон Япон улсын Сэйжо их сургууль хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичигт  гарын  үсэг зурлаа.
Цэцээ Гүн Менежментийн Дээд Сургууль болон Япон улсын Сэйжо их сургууль хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
2023 оны 03 сарын 01

Цэцээ Гүн Менежментийн Дээд Сургууль болон Япон улсын Сэйжо их сургууль хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг шинийн нэгний билигт өдөр албан ёсоор зурагдлаа.

Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд хоёр сургууль нь урт богино хугацааны солилцооны хөтөлбөр, кредит хүлээн зөвшөөрч, шилжин суралцах, өөрийн дэргэдэх харьяа дунд сургуулиудын хамтын ажиллагааг эхлүүлэх зэргээр хамтран ажиллах юм.

https://www.seijoh-u.ac.jp/news/2023/02/post-830.html

https://www.facebook.com/tsets...

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй