Сургалтын орчин
2018 оны 10 сарын 10
      СУРГАЛТЫН ОРЧИН     

       Манай сургууль Чингэлтэй дүүргийн 4-р хороо Сүхбаатарын гудамжинд орших 695м2 талбай бүхий  3 давхар  хичээлийн I байртай бөгөөд одоогийн байдлаар тус байранд сургуулийн үүсгэн байгуулагч “ОНУХ” сан үйл ажиллагаа явуулж байна.

       Мөн 2009 онд  сургуулийн үүсгэн байгуулагч “ОНУХ” сан Баянзүрх дүүрэгт шинээр 5 давхар 1150 м2 талбайтай барилга сургуулийн зориулалтаар барьж ашиглалтанд оруулан бүхэлдээ  тус сургуулийн  мэдэлд зориулагдаж, сургалтанд  ашиглагдаж байна.

Компьютерийн лаборатори

Номын сан

Гадаад хэлний кабинет

Лекцийн танхим

Лекцийн танхим

Номын сан
Үүдний танхим

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй