"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургуулийн 2023 оны хагас жилийн  элсэлт эхэллээ.
"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургуулийн 2023 оны хагас жилийн элсэлт эхэллээ.
2022 оны 12 сарын 16

"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургуулийн 2023 оны хагас жилийн  элсэлтийн бүртгэл эхэллээ.

Та өөрийн ажилдаа тохируулан танхимаар болон цахимаар суралцах боломжтой.

Та доорх линкээр болон QR кодоор бүртгүүлнэ үү.

Бүртгэлийн линк: https://forms.gle/1umnfLvyHu8s8wd6A

Элсэлт авах хөтөлбөрүүд:

ЭЧНЭЭ БАКАЛАВР

  • Нийтийн удирдлага
  • Хүний нөөцийн удирдлага
  • Нягтлан бодох бүртгэл

МАГИСТР

  • Бизнесийн удирдлага
  • Боловсролын удирдлага

Утас: 7016-2668, 9191-1357

Бид таныг боловсрол хөтөлнө

Боловсрол таныг амжилтанд хүргэнэ

"Цэцээ Гүн" Менежментийн Дээд Сургууль

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй