Гадаад хэлний орчуулагч, багш
2018 оны 10 сарын 08

Англи хэлний багш, орчуулагч /Бакалавр/

Бизнесийн ба бизнесийн бус байгууллагад “Англи хэлний орчуулагч” албан тушаал, их, дээд сургууль, тусгай мэргэжлийн сургууль, ерөнхий боловсролын сургуульд “Англи хэлний багш” албан тушаалд ажиллах мэдлэг, чадвар эзэмшсэн мэргэжилтэн юм.

Мэргэжлийн ур чадвар

·         Англи хэлний дүрмийн мэдлэгийг гүнзгийрүүлж өдөр тутмын яриа үг хэллэгийг эзэмшүүлэх тэдгээрийг дуудуулж сургах, үгийн нөөцтэй болгох, өгөгдсөн үг хэллэгийг ашиглаж өгүүлбэр зохиох ба санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж сургах

·         Мэргэжил улс төр, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, ахуй амьдралын харилцааны орчинд англи хэлийг харилцааны хэрэглүүрийн хэмжээнд хэрэглэж чаддаг байх

·         Эрдэм шинжилгээний бага хурал, хэлэлцүүлэг, маргаан дугуй ширээний ярилцлага зэрэг арга хэмжээнд оролцож санал бодлоо англи хэлээр аман яриа, радио телевизийн нэвтрүүлгийг бүрэн ойлгож, гол санааг бусдад ярьж, тайлбарлаж байх

·         Төрөл бүрийн албан бичиг, өргөдөл, урилга, албан ба албан бус захидал, цахилгаан, бусад баримт бичгийн эхийг англи хэлээр зохион боловсруулж чаддаг байх

·         Англи хэлнээс төрөлх хэл рүү, төрөлх хэлнээс англи хэлрүү орчуулга хийх ухаан болон цаашид бие даан суралцах чадвар зэргийг эзэмшсэн байна.

Бусад ур чадвар

·         Бизнес төлөвлөгөө болон төсөл боловсруулах чадвартай

·         Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн

·         Интернэт болон сүлжээний орчинд ажиллах чадвартай

·         Хувийн менежмент

·         Илтгэх ур чадвар эзэмшсэн

·         Хууль эрхзүйн мэдлэгтэй

·         Харилцааны соёлтой, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай

·         Албан бичиг хөтөлж, боловсруулах чадвартай

Ажлын байр

·         Их, дээд, дунд сургуульд англи хэлний багш

·         Бизнесийн ба бизнесийн бус байгууллагад англи хэлний орчуулагч

Япон хэлний багш, орчуулагч /Бакалавр/

Бизнесийн ба бизнесийн бус байгууллагад “Япон хэлний орчуулагч” албан тушаал, их, дээд сургууль, тусгай мэргэжлийн сургууль, ерөнхий боловсролын сургуульд “Япон хэлний багш” албан тушаалд ажиллах мэдлэг, чадвар эзэмшсэн мэргэжилтэн юм.

Мэргэжлийн ур чадвар

·         Япон хэлний дүрмийн мэдлэгийг гүнзгийрүүлж өдөр тутмын яриа үг хэллэгийг эзэмшүүлэх тэдгээрийг дуудуулж сургах, үгийн нөөцтэй болгох, өгөгдсөн үг хэллэгийг ашиглаж өгүүлбэр зохиох ба санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж сургах

·         Мэргэжил улс төр, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, ахуй амьдралын харилцааны орчинд япон хэлийг харилцааны хэрэглүүрийн хэмжээнд хэрэглэж чаддаг байх

·         Эрдэм шинжилгээний бага хурал, хэлэлцүүлэг, маргаан дугуй ширээний ярилцлага зэрэг арга хэмжээнд оролцож санал бодлоо япон хэлээр аман яриа, радио телевизийн нэвтрүүлгийг бүрэн ойлгож, гол санааг бусдад ярьж, тайлбарлаж байх

·         Төрөл бүрийн албан бичиг, өргөдөл, урилга, албан ба албан бус захидал, цахилгаан, бусад баримт бичгийн эхийг япон хэлээр зохион боловсруулж чаддаг байх

·         Япон хэлнээс төрөлх хэл рүү, төрөлх хэлнээс япон хэлрүү орчуулга хийх ухаан болон цаашид бие даан суралцах чадвар зэргийг эзэмшсэн байна.

Бусад ур чадвар

·         Бизнес төлөвлөгөө болон төсөл боловсруулах чадвартай

·         Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн

·         Интернэт болон сүлжээний орчинд ажиллах чадвартай

·         Хувийн менежмент

·         Илтгэх ур чадвар эзэмшсэн

·         Хууль эрхзүйн мэдлэгтэй

·         Харилцааны соёлтой, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай

·         Албан бичиг хөтөлж, боловсруулах чадвартай

Ажлын байр

·         Их, дээд сургууль, тусгай мэргэжлийн сургууль, ерөнхий боловсролын сургуульд “Япон хэлний багш”

·         Бизнесийн ба бизнесийн бус байгууллагад “Япон хэлний орчуулагч”

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй