ЯПОНД СУРЦГААЯ
ЯПОНД СУРЦГААЯ
2023 оны 03 сарын 22Цэцээ Гүн Менежментийн Дээд сургуультай өнгөрсөн жил 3+1.5 хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байгаа Япон улсын WAKAYAMA COLLAGE OF GLOBAL BUSINESS сургуулийн хэлний бэлтгэлийн ангийн 2023 оны 10-р сарын элсэлтийн цахим бүртгэл нээгдлээ.

Цахим бүртгэлийн линк.
https://forms.gle/hFuhM9iLHTKLHqpe8

Элсэлттэй холбоотой нээлттэй уулзалтыг ирэх 4-р сард зохион байгуулах бөгөөд тус сургуулийн захирал өөрийн биеэр ирж мэдээлэл өгч, бүртгэлд хамрагдсан залуустай элсэлтийн ярилцлага зохион байгуулна.

Уулзалтын өдөр цагийг цахим бүртгэлд ирүүлсэн холбогдох дугаараар мэдэгдэнэ.

Элсэлт авах хугацаа :
2023 оны 10 сар /1 жил 6 сар/

Элсэгчийн боловсролд тавигдах доод шаардлага - ЕБС төгссөн байх

Сургалтын төлбөр - 780,000 иэн/жил. Нөхцөл - жилд хоёр хувааж төлнө

Дотуур байр - Хагас жилд 145,000-205,000 иэн. Нөхцөл - хагас жил тутамд төлнө.

Онцлог давуу тал
- Япон улсын 2 дахь том хот болох Осака хотоос 70 орчим км буюу метрогоор нэг цагийн зайтай байрладаг.
- Хууль зүйн яамандаа албан ёсоор магадлан итгэмжлэгдсэн.
- Өөрийн дотуур байртай.
- Үргэлжлүүлээд тус коллежид суралцах, Монголд суралцаж эзэмшсэн бакалаврын мэргэжлийн дагуу ажилд ороход бүрэн дэмжлэг үзүүлдэг.
- Сургуулиас цагийн ажилд зуучилдаг.
- Төлбөрөө хувааж төлөх боломжтой.

Цахим бүртгэлийн линк.
https://forms.gle/hFuhM9iLHTKLHqpe8

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй