ERASMUS+ ARROW ТӨСӨЛ
2019 оны 12 сарын 18

Www.arrow.ulpgc.es Европын холбооны ERASMUS+ ARROW төсөл нь Монгол улсын их, дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээ, инновацийн чадавхийг сайжруулах зорилго бүхий төсөл бөгөөд төслийн хүрээнд ...

2019 оны 12 сарын 06

www.arrow.ulpgc.esЕвропын Холбооноос Монгол Улсын их, дээд сургуулиудад хэрэгжүүлж буй ERASMUS+ төслийн нэгдсэн уулзалт 2019 оны 12 сарын 4нд амжилттай болж өндөрлөлөө. Тус холбооноос нийт 18 төрл...

2019 оны 10 сарын 30

Www.arrow.ulpgc.esЕвропын холбооны ERASMUS+ ARROW төслийн 4 дэх сургалт болох “How to avoid Plagiarism and Self-Plagiarism” сургалт амжилттай явагдаж байна. Уг сургалт нь 2019 оны 10 дүгээр сарын ...

2019 оны 10 сарын 16

Www.arrow.ulpgc.esЕвропын холбооны ERASMUS + ARROW төслийн хүрээнд Монгол Улсын их, дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээ, инновацийн чадавхийг сайжруулах цуврал цахим сургалт болох “Бүтээлийн хулгайг...

2019 оны 06 сарын 26

Www.arrow.ulpgc.esЕвропын холбооны ERASMUS+ ARROW төслийн 2 дахь сургалт болох “Шинжлэх ухааны англи хэлний сургалт” 2019 оны 4 дүгээр сарын 16-наас 6 дугаар сарын 16-ныг хүртэл 2 сарын турш амжил...

2019 оны 05 сарын 08

Www.arrow.ulpgc.esЕвропын холбооны ERASMUS+ ARROW төслийн 2 дахь сургалт болох “Шинжлэх ухааны англи хэлний сургалт” амжилттай явагдаж байна. Энэхүү сургалт нь 2 сарын турш буюу 2019 оны 4 сарын 1...

2019 оны 03 сарын 28

Www.arrow.ulpgc.esЕвропын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй Монгол Улсын их, дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацын чадавхийг сайжруулах “Erasmus+” хөтөлбөрийн “ARROW” төсө...

2019 оны 03 сарын 07

Европын холбооны ERASMUS+ ARROW төслийн хүрээнд “Шинжлэх ухааны мэдээллийн сангийн онлайн сургалт” 2 сарын турш явагдсан бөгөөд тус сургуулийн багш, оюутнууд уг сургалтыг амжилттай дүүргэн, дарааг...

2019 оны 01 сарын 23

Tsetsee Goun Institute of Management introduced activities of Erasmus + Arrow Project for all the students and teachers. We gave some more detailed information about on-line course on database for...

2019 оны 01 сарын 23

Европын холбооны ERASMUS + ARROW төслийн хүрээнд Монгол Улсын их, дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээ, инновацийн чадавхийг сайжруулах цуврал цахим сургалтанд хамрагдахыг тус сургуулийн багш, магист...

Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй