Хамтын ажиллагаа

Гадаад хамтын ажиллагаа, гадаадын их дээд сургуультай хамтарсан хөтөлбөр:

Цэцээ гүн менежментийн дээд сургууль нь гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд япон улсын их дээд сургууль, хөдөлмөрийн бирж, хэлний бэлтгэлийн сургуулиудтай хамтран ажиллаж гэрээ байгуулан 2+2, 3+1, хэлний бэлтгэл, нэг жилийн цалинтай дадлага хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. 

   ХОС ЭРДМИЙН ЗЭРЭГТ ХӨТӨЛБӨР 
“Dual degree program” буюу “Хос эрдмийн зэрэгт хөтөлбөр”-ийг ЦГМДС нь 2+2 болон 3+1 нэртэйгээр хэрэгжүүлдэг. Энэхүү хөтөлбөр нь хамтын ажиллагаатай их дээд сургуулиудад хоёр хоёр жилээр ээлжлэн суралцаж хос дипломтой төгсдөг хөтөлбөр юм.
Мөн 3+1 хөтөлбөрийг Япон улсын Wakayama College of Global Business сургуультай хамтарч байгаа бөгөөд дээд сургуулийн 3+1 хөтөлбөр нь хоёр сургууль хоорондын кредит хүлээн зөвшөөрөх гэрээний дагуу 4-р курстээ тус сургуульд элсэн Япон улсад 1-1.5 жил суралцах бөгөөд хоёр сургуулийн дипломтой төгсч, Япон улсад ажиллах, үргэлжлүүлэн суралцах боломжтой байдаг.

Хамтарсан  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч сургуулиуд

- Japan Institute of Japanese 

  Language and Culture
- Seigan japanese school
- Wakayama college of global 
  business
- Reiwa International Language 
  School
- Liberty Odawara School
- Totori Jouhoku Japanese School

Манай   сургууль  нь  үүсгэн  байгуулагдсан  цагаасаа эхлээд  төрийн  байгууллагын  захиалгат  сургалт,  тэтгэлэг,  төгсөх  курсын  оюутны  дадлага,  түүнчлэн  төгссөн  оюутнуудыг  ажлын  байраар   хангах  зорилготойгоор  дотоодын  олон  байгууллагатай  хамтран  ажилласаар  ирсэн. Манай  энэхүү оюутанд  чиглэсэн  дотоодын  хамтын  ажиллагааг    аймаг  орон  нутаг,  нийслэлийн  дүүргүүдийн  засаг  даргын  тамгын  газрууд, “Намьяанжү” Солонгосын соёлын төв, “MSC” групп, “Таван богд” групп, “Ялгуулсан” ХХК, “Монос” ХХК, “Улаанбаатар төмөр зам” ТӨК, “Баясал трейд” ХХК, “Жүр үр”, “Од” групп, “Монголын цахилгаан холбоо” ТӨК, “Баянцээл” ХХК зэрэг байгууллагууд дэмжин хамтран ажилладаг билээ. Мөн “Dentament” шүдний эмнэлэг, Хавдар судлалын эмнэлэгтэй хамтран  ажиллаж, өөрийн  оюутнуудыг болон  багш, ажиллагсдыг  10-30%-иар  хөнгөлөлттэй үзүүлж, эмчлүүлж байна.
БЗД-ийн 10-р хорооны “Цэн оюу” өрхийн эмнэлэгтэй хамтран оюутнуудад эрүүл мэндийн мэдлэг олгох, мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор эмэгтэйчүүд, БЗХӨ, нийгмийн халдварт өвчин, стрессийг арилгах арга зам сэдвээр лекцийг зохион  байгуулж байна.

МОХолбоо болон  нийтийн тээврийн  хөнгөлөлттэй зорчих эрхийн дагуу  нийтийн тээврээр зорчиж байна.
Хөтөлбөрүүд

Хэрэглэгчдэд зориулан дээд зэргийн брэндийг бүтээх, түүнийг түгээх, үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох замааар хэрэглэгчидтэй болох тэднийг тогтоон барих, улмаар нэмэгдүүлэх ажлыг хэ...

Дэлгэрэнгүй
Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ Санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх, төсөв төлөвлөгөө зохиох, тайлан тэнцэлд шинжилгээ хийж санал, дүгнэлт боловсруулах, санхүүгийн хяналт, шалгалт хий...

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежмент /Бакалавр/ Байгууллагын хүний нөөцтэй холбоотой хүний нөөцийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг ашиглах, хүний нөөцийг хөгжүүлэхтэй холбоотой чиг үүргүүдийг макро...

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагын ажиллагаанд оролцогчдын харилцааг зохицуулж буй эрх зүйн салбар, институт, төрийн онол, төрийн алба, нийтийн захиргааны удирдлага, удирдахуйн ухаан, маркетингийн өргөн мэд...

Дэлгэрэнгүй
Нягтлан бодох бүртгэл /Бакалавр/ Мэргэжлийн ур чадвар Бизнесийн болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаа, гадаад орчинд шинжилгээ хийж дүгнэлт өгөх, түүний бодлого, технолог...

Дэлгэрэнгүй
“Боловсрол судлал”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ...

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн удирдлага /Магистр/ “Бизнесийн удирдлага”-ын магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрийн зорилт нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт улс төр, нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн ухааны ...

Дэлгэрэнгүй